Gesubsidieerde rechtsbijstand en tarieven

Algemeen

Wij werken voor zowel cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand als ook voor betalende cliënten.

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Deze eigen bijdrage geldt voor de gehele zaak. Informeer bij het maken van de afspraak of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Voor een soepele afhandeling van uw aanvraag dient u bij het eerste gesprek uw paspoort of identiteitskaart van u en uw partner mee te nemen alsmede de jaaropgave van de afgelopen 2 jaar van u en uw partner. Komt u voor een echtscheidingsprocedure dan hoeft u alleen uw eigen paspoort of identiteitskaart en uw eigen jaaropgave van de afgelopen 2 jaar mee te nemen.

Verwijzing juridisch loket / lichte advies toevoeging

Indien u via het juridisch loket bent doorverwezen naar ons kantoor voor een licht advies of uit uzelf bij ons komt voor een licht advies, dan betaalt u een eigen bijdrage van €53,00, dan wel €105,00. Een licht advies is maximaal drie uur rechtsbijstand. U moet dan wel in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Alle informatie hierover kunnen wij u ook geven in het eerste gesprek.

Betalende cliënten

Ons uurtarief bedraagt € 210,- exclusief BTW. In overleg kunnen we voor sommige zaken prijsafspraken maken voor de gehele zaak.

Voorschotten

Wij werken veelal met voorschotten. Voor een vlotte afwikkeling van uw zaak is het verstandig om bij het eerste gesprek een aanbetaling te kunnen doen. Deze aanbetaling is gelijk aan de laagste eigen bijdrage.

Contactformulier